IFoA-vs-SoA

IFoA กับ SOA/CAS เลือกศูนย์สอบอันไหนดี ? เปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัด

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ อยากจะเข้าสู่วงการ Actuary(หรือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) หลีกเลี่ยงไม่ไ...

Excel หรือ SQL : เลือกใช้อะไรดี? ให้เหมาะสมกับงาน

ในบล็อกนี้จะขอเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งในแง่ของนิยาม และ การประยุกต์นำไปใช้กับ Tools ต่างๆในเชิงเ...